De veranderingen in basisverzekering, eigen risico en eigen bijdrage 2018

De veranderingen in basisverzekering, eigen risico en eigen bijdrage 2018

Welke wijzigingen zijn er in de basisverzekering voor 2018? Zijn er veranderingen in de hoogte van het eigen risico? En zijn er aanpassingen als het gaat om de eigen bijdrage voor komend jaar?

Om te beginnen: de hoogte van het eigen risico is onveranderd gebleven. Het verplichte deel is óók in 2018 vastgesteld op 385 euro per verzekerde. Net als voorgaande jaren kunt u wel het eigen risico vrijwillig verhogen. Hoe dit precies in zijn werk gaat, en wat het eigen risico nu eigenlijk inhoudt, kunt u hier lezen op Ziektekosten-vergelijken.nl. Ook kan ons artikel over het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage (dit is dus niet hetzelfde!) u de nodige duidelijkheid verschaffen.

Wat betreft de wijzigingen in de basisverzekering: daar komen in 2018 een paar nieuwe vergoedingen bij.

Voor het goede begrip: de basisverzekering is verplicht voor iedere Nederlander. Tot 18 jaar is premie betalen niet nodig, maar vanaf die leeftijd is ook dat verplicht. De basisverzekering zorgt ervoor dat alle Nederlanders verzekerd zijn van de belangrijkste, medisch noodzakelijke zorg. Zorgverzekeraars zijn ook verplicht om iedereen die zich voor hun basisverzekering aanmeldt, te accepteren. Overigens in tegenstelling tot bij een aanvullende verzekering.

De basisverzekering dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek. Jaarlijks bepaalt de overheid wat er in dit basispakket zit. En voor 2018 zijn er in relatie tot dit vaste onderdeel van de zorgverzekering de volgende belangrijke wijzigingen.

Ten eerste: het gelijk gebleven eigen risico. Ten tweede stijgt de zorgtoeslag per verzekerde, met ruim 130 euro per persoon. En ten derde is de dekking uit de basisverzekering in 2018 bijna onveranderd, met uitzondering van drie nieuwe vergoedingen.

Het gaat hierbij om 1) oefentherapie bij artrose in de heup- en kniegewrichten; gedurende een periode van maximaal 12 maanden krijgen deze patiënten de eerste 12 behandelingen vergoed. 2) ziekenvervoer bij immuuntherapie voor kankerpatiënten, van en naar het ziekenhuis. En 3) verzorging van kinderen tot 18 jaar die samenhangt met geneeskundige zorg. Dit viel eerst onder de Jeugdwet, maar in 2018 dus binnen de Zorgverzekeringswet.

Wijzigingen eigen bijdrage in 2018

De overheid bepaalt ook jaarlijks de hoogte van de eigen bijdrage. De eigen bijdrage houdt in dat voor sommige zorgdiensten en zorgproducten de ontvanger ervan voor een deel meebetaalt. Maakt u gebruik van zorg die onder de eigen bijdrage valt? Dat betaalt u altijd éérst de eigen bijdrage. Het bedrag dat overblijft, valt onder het (verplichte dan wel door u vrijwillig verhoogde) eigen risico.

Een belangrijke wijziging in de wettelijke eigen bijdrage voor het jaar 2018 is dat de eigen bijdrage in de langdurige zorg per 1 januari 2018 lager is. De maatregel is er voor mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben aan huis of zelf in een verpleeghuis verblijven terwijl hun partner thuis woont. Ruim dertigduizend mensen – vooral die met een middeninkomen – zijn hiermee maandelijks 30 tot 150 euro gunstiger uit.

Plaats een reactie