Eigen risico 2018: welke zorg valt er wél en welke níet onder?

Het eigen risico in 2018: Welke zorg valt wél en welke zorg valt er níet onder?

In ons blog Het eigen risico: wat is het en waarop te letten? spreken we over het verplichte eigen risico bij een basisverzekering. We leggen uit hoe het eigen risico bij de zorgverzekering in zijn werk gaat en stellen eveneens de vraag: voor welke vormen van zorg geldt eigenlijk dit eigen risico? Anders gezegd: in welke gevallen moet u wel of niet eerst zelf betalen voordat u recht krijgt op vergoeding?

Eigen risico: alleen met betrekking tot de basisverzekering
In deze blog het antwoord. Om te beginnen op de vraag voor welke zorg u géén eigen risico betaalt. Maar allereerst een opmerking. Voor alle duidelijkheid: sluit u naast de verplichte basisverzekering ook een aanvullende verzekering af (bijvoorbeeld voor fysiotherapie of tandarts), dan betaalt u voor die betreffende zorg nooit eigen risico. Het eigen risico geldt alléén in relatie tot de basisverzekering.

Voor welke zorg betaalt u géén eigen risico?
U betaalt, behalve premie, niet voor een bezoek aan uw huisarts, wijkverpleging, verloskundige zorg en kraamzorg. U hoeft evenmin uw eigen risico aan te spreken voor bepaalde zorg bij chronische ziekten als diabetes mellitus type 2, COPD en CVR en ketenzorg hiervoor. Of als u in bruikleen hulpmiddelen ontvangt van thuiszorg, of kosten maakt voor nacontroles en reiskosten bij een orgaandonatie. Verder worden tandartskosten voor verzekerden jonger dan 18 jaar volledig vergoed.

Let op: raadpleeg ook altijd uw zorgverzekeraar. Deze kan overigens ook specifieke zorgaanbieders, zorgprogramma’s, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico.

Voor welke zorg betaalt uw wél eerst eigen risico?
Het eigen risico geldt wel bij de aanschaf van medicijnen, bij bloedprikken, ambulancevervoer, ziekenhuisopnames, -operaties, -behandeling en -consult, en bij fysiotherapie bij een chronische aandoening vanaf de 21e behandeling. Onder het eigen risico vallen ook, onder meer, aanvullend onderzoek dat de huisarts aanvraagt, apotheekkosten, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie.

Bekijk ook altijd de uitzonderingen van het eigen risico per zorgverzekeraar; deze kunnen verschillen.

Lees ook onze ‘TIPS zorgverzekering’ die u in 30 seconden verder helpen!

Direct je zorgverzekering vergelijken? Ga naar de zorgvergelijker van 2025.

Plaats een reactie