Eigen Risico Zorgverzekering 2020

Vanuit de basis zorgverzekering worden niet alle kosten vergoed maar geldt een drempelbedrag: het eigen risico. Het eigen risico is voor veel mensen een doorn in het oog waarbij niet altijd duidelijk is wanneer dit geldt. In dit artikel vindt je het antwoord op je vragen hierover.

Het verplicht eigen risico geldt voor volwassenen en wordt elk jaar door de overheid bepaald. In 2020 is het verplicht eigen risico vastgesteld op €385. Als je maar weinig gebruikt maakt van het verplicht eigen risico dan kun je die verhogen met een vrijwillig eigen risico tot maximaal €885,- Verwacht je het komende jaar een ziekenhuisbehandeling of kosten voor medicijnen en kun je het eigen risico zo nodig niet in één keer betalen verhoog het eigen risico dan niet.  

Wat is het verplicht eigen risico precies?

De hoogte van het verplicht eigen risico wordt elk jaar door de overheid bepaald. Het verplicht eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering en niet voor een aanvullende verzekering en de tandartsverzekering.

Het verplicht eigen risico geldt per persoon en kun je dus niet delen. Ook is er geen sprake van een no-claim regeling: je krijgt geen geld terug als je geen of lagere zorgkosten maakt.

Maar niet alles uit de basisverzekering valt eerst ten laste van het verplicht eigen risico:

 • Een bezoek aan de huisarts
 • verloskundige zorg
 • kraamzorg
 • hulpmiddelen in bruikleen
 • thuiszorg

Let op dat het verplicht eigen risico ook van toepassing is op zorg in het buitenland!

Vrijwillig eigen risico

Naast het verplicht eigen risico is er het vrijwillig eigen risico. Door naast het verplicht eigen risico een vrijwillig eigen risico te nemen krijg je korting op de premie. Of het verstandig is om het eigen risico te verhogen hangt af van of je het verplicht eigen risico denkt op te maken.

Als je verwacht het verplicht eigen risico op te maken dan is het verstandig om je eigen risico niet te verhogen. Ook als je het bedrag niet direct achter de hand hebt.

Blijf je naar verwachting onder die €385 per jaar en kun je het bedrag zo nodig in  één keer betalen? Dan kun je overwegen om het eigen risico te verhogen.

Veel mensen weten gewoon niet wat ze kunnen verwachten het komende jaar. Als je het komende jaar een ziekenhuisbehandeling verwacht of dure medicijnen nodig hebt dan raden wij aan het eigen risico niet te verhogen. Verwacht je geen ziekenhuisbehandeling of kosten voor medicijnen en kun je het eigen risico zo nodig in één keer betalen, overweeg dan het eigen risico te verhogen. Anders niet.

Wanneer betaal je eigen risico?

In de meeste gevallen zullen zorgverleners de zorgkosten rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar toe declareren. Jouw zorgverzekeraar bekijkt dan of de kosten binnen het verplicht eigen risico vallen. Als dat het geval is zal de zorgverzekeraar de gemaakte kosten bij jou in rekening brengen.

Voor een bezoek aan de huisarts of kraamzorg betaal je geen eigen risico. Wanneer betaal je dan wel eigen risico? Wel, bijvoorbeeld voor behandelingen in het ziekenhuis door een medisch specialist, voor medicijnen of voor bloedprikken.

Hieronder een aantal uitzonderingen waarvoor je geen eigen risico betaalt:

 • Huisartsenzorg
 • Kraamzorg
 • Verloskundigenzorg
 • Hulpmiddelen voor bruikleen zoals een kruk
 • Wijkverpleegkundigenzorg

Als je maar weinig gebruikt maakt van het eigen risico en je voldoende geldt hebt om het eigen risico in een keer te betalen dan kun je het eigen risico verhogen (vrijwillig eigen risico).

Verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage

Het eigen risico omvat dus het totaal bedrag aan kosten uit de basisverzekering die je eerst zelf betaalt vanaf je 18e jaar. Kosten die eerst ten laste van het eigen risico gaan zijn bijvoorbeeld een behandeling in het ziekenhuis door een medisch specialist, kosten voor medicijnen en bloedprikken.

De eigen bijdrage op bepaalde soorten zorg is vastgelegd door de overheid. Om welke zorg dit gaat kun je nalezen in de verzekeringsvoorwaarden van je verzekeraar. Voorbeelden van zorg waarvoor een eigen bijdrage geldt zijn kraamzorg, hulpmiddelen (kruk, rollator, hoortoestel e.a.), zitten ziekenvervoer en medicijnen.

Voor sommige kosten die onder de eigen bijdrage vallen kun jij je aanvullen verzekeren.

Dus samenvattend geldt voor de eigen bijdrage:

 • Geld voor alle leeftijden
 • Van toepassing op basis zorgverzekering en aanvullende zorgverzekering
 • Kan worden meeverzekerd via een aanvullende verzekering

Een eigen bijdrage betaal je steeds weer opnieuw bij een behandeling of als je zorgkosten maakt.

Voor het eigen risico geldt het volgende:

 • Eigen risico is voor personen van 18 jaar en ouder
 • Is van toepassing op zorg vanuit de basisverzekering
 • Geen vergoeding uit de aanvullende verzekering voor het eigen risico

Voorbeeld eigen risico:

Kosten ziekenvervoer: €250
Eigen bijdrage €100
Zorgkosten eigen risico: €150

Verplicht eigen risico: €385
Te betalen eigen risico:€120
Openstaand: €265

Voorbeeld eigen  bijdrage:

Je hebt een gehoorapparaat (hulpmiddel) nodig. jouw basisverzekering zal waarschijnlijk rond de 75% vergoeden. De overige 25% betaal je dus zelf in de vorm van een eigen bijdrage.

Gehoorapparaat: €250
Eigen bijdrage: €62,50
Vergoeding basisverzekering: €187,50

Voor sommige kosten geldt een eigen bijdrage – zoals medicijnen – die je bij de apotheek afrekent. Als je een aanvullende zorgverzekering afsluit dan kun je deze kosten meeverzekeren. Andere opties om geld te besparen zijn bijvoorbeeld: andere leverancier, andere medicijnen of verzekering.

Waarom betaal je eigen risico?

We horen elk jaar weer dat de zorgkosten maar blijven stijgen. De overheid heeft op Prinsjesdag bekendgemaakt dat er ruim 88 miljard Euro beschikbaar komt voor de zorg. Dat is ruim 3 miljard meer dan in 2018. En de uitgaven blijven maar stijgen. Waarom?

 • innovatie: nieuwe behandelingen en betere medicijnen kunnen meer mensen helpen maar zijn vaak duur.
 • Vergrijzing; mensen worden ouder en hebben dus langer zorg nodig. Die hogere kosten moeten betaald worden.

Het eigen risico is de laatste 1o jaar verhoogd van €150 tot €385.

Denk je weinig zorg nodig te hebben dan kun je het eigen risico verhogen tot maximaal €885. Daardoor krijg je een flinke korting op je zorgverzekeringspremie.

Geef je jaarlijks meer uit dan die €385 dan is een laag eigen risico voordeliger. Het drempelbedrag wordt daardoor eerder bereikt waardoor de kosten boven die drempel door de zorgverzekering worden betaald.

Eigen risico voor kinderen tot 18 jaar

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd in de basis verzekering. Ook betalen zij geen eigen risico. Heb je als ouder een aanvullende zorgverzekering dan zijn je kinderen ook aanvullend verzekerd. Let er wel op dat verzekeraars wel extra kosten mogen rekenen voor kinderen!

Voor jongeren en studenten zijn er overigens vaak ook zeer goedkope zorgverzekeringen af te sluiten!

Eigen risico Zorgverzekering

Vergelijk de goedkoopste ziektekostenverzekering met vrijwillig eigen risico

In het kort: u betaalt eigen risico voor alles waar u niet aanvullend voor bent verzekerd.
Bezoek ook: Vergelijkerzorg.nl

Plaats een reactie