Gespreid betalen

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waarin het betalen van uw zorgpremie even niet goed uitkomt. Bijvoorbeeld wanneer u een rekening ontvangt met kosten voor uw eigen risico. Dit kan onverwacht een grote uitgave zijn, waarbij het lastig is om dit bedrag in een keer te betalen.

Veel zorgverzekeraars bieden dan ook de mogelijkheid om gespreid te betalen. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen de zorgpremie, het eigen risico en de eigen bijdrage. De ene zorgverzekeraar biedt de mogelijkheid om het totale openstaande bedrag gespreid te betalen, bij de andere zorgverzekeraar is dit alleen mogelijk voor bijvoorbeeld het eigen risico. Of u kunt een betalingsregeling aanvragen voor de zorgpremie en daarnaast een extra betalingsregeling aanvragen voor het eigen risico. De mogelijkheden verschillen per zorgverzekeraar.

Vergelijk zorgverzekeringen

Per zorgverzekeraar gelden vaak verschillende voorwaarden. Bijvoorbeeld dat een gespreide betaling alleen per automatische incasso mogelijk is, of dat er een minimaal bedrag geldt waarvoor gespreid betalen in aanmerking komt. Soms wordt het bedrag eerst automatisch van uw rekening afgeschreven, waarna u het zelf moet laten terugstorten (storneren) via uw bank. Daarna kunt u vervolgens een gespreide betaling aanvragen. Aan deze procedures kunnen ook extra kosten verbonden zijn. Bij sommige verzekeraars geldt dat het niet mogelijk is om het vrijwillig (verhoogde) eigen risico in termijnen te betalen. Of u mag dit alleen eenmalig doen, het jaar erop wordt deze mogelijkheid dan niet geboden

Naast het gespreid betalen van bijvoorbeeld een onverwachte rekening, is het bij sommige verzekeraars ook mogelijk om vooraf af te spreken dat het eigen risico met de zorgpremie in gedeelten afgeschreven wordt. Als aan het einde van het jaar blijkt dat het eigen risico niet is opgemaakt, krijgt u het bedrag dat overblijft teruggestort.

Zo zijn er veel verschillende (on)mogelijkheden per zorgaanbieder. U kunt daarom het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te informeren naar de mogelijkheden voor gespreid betalen. Vaak is het mogelijk om afspraken te maken over de hoogte van het bedrag en het aantal termijnen waarin u de factuur betaalt.

Op de website van de Consumentenbond staat een overzicht van de mogelijkheden voor het gespreid betalen van het eigen risico bij de verschillende zorgaanbieders.