Vergoeding uit het basispakket zorgverzekering

In het basispakket zitten de meest belangrijke zorgvergoedingen, zoals: huisartsenzorg, spoedeisende zorg, specialistische zorg, geneesmiddelen en psychologische zorg. De inhoud verandert vrijwel elk jaar.

De basisverzekering dekt vooral curatieve zorg. Hierbij moet u denken aan behandeling van acute en chronische lichamelijke aandoeningen. Ook geestelijke gezondheidszorg valt onder de basisverzekering.

Met een basisverzekering heeft een verzekerde recht op dekkingen die zijn opgenomen in het basispakket. De basisverzekering is onderdeel van de zorgverzekeringswet (Zvw).

De overheid bepaalt elk jaar weer wat er in het basispakket van de zorgverzekering wordt opgenomen. Voor bepaalde zorg in het basispakket betaalt u een wettelijk eigen bijdrage, of gaat een deel ten laste van het eigen risico.

Hieronder geven wij aan of een bepaalde behandeling / medicijn / hulpmiddel vergoed wordt vanuit het basispakket.

Wat vergoed de basisverzekering?