Gecombineerde Leefstijlinterventie

Gecombineerde Leefstijlinterventie

Sinds 1 januari 2019 is de gecombineerde leefstijlinterventie (leefstijlcoaching) opgenomen in de basisverzekering. Een traject bij een leefstijlcoach wordt ook wel gecombineerd leefstijlinterventie (GLI) genoemd.

De leefstijlcoach is bestemd voor mensen met een BMI groter dan 30. Mensen met een BMI groter dan 25 komen in aanmerking als zij aan het gewicht gerelateerde aandoeningen hebben zoals slaapapneu, artrose, diabetes mellitus type 2 of risicofactoren hebben voor hart en vaatziekten.

Een leefstijlcoach werkt volgens drie door het RIVM erkende methodes (interventies) die 2 jaar duren. Het eerste jaar vinden individuele sessies en groepsgesprekken plaats. De deelnemer moet zelf aan de slag om oude patronen af te leren en nieuwe patronen aan te leren. En dat kost tijd.

In het basispakket wordt de leefstijlcoach “gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)” genoemd. het is een programma van 20 groepsbijeenkomsten over een periode van 2 jaar om gedragsverandering te stimuleren. De huisarts kan volwassenen met een BMI tussen 25 en 30 en met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, en alle personen met een BMI groter dan 30 doorverwijzen naar een erkend GLI-programma. Een voorwaarde hiervoor is dat u gemotiveerd bent om uw leven te veranderen.