Preferentiebeleid

Preferentiebeleid

Veel zorgverzekeraars hanteren een preferentiebeleid of voorkeursbeleid. Het preferentiebeleid is ingevoerd om de medicijnprijzen omlaag te krijgen en hoge bonussen die apothekers kregen van fabrikanten tegen te gaan. Sinds het nieuwe zorgstelsel concurreren zorgverzekeraars met elkaar en is het preferentiebeleid een methode om gunstigere tarieven te kunnen hanteren voor de patiënt. Er zijn twee modellen voor het preferentiebeleid: labelpreferentie en prijspreferentie. Het verschilt per verzekeraar welk preferentiebeleid gehanteerd wordt en voor wel model gekozen is.