Labelpreferentie

Labelpreferentie

Labelpreferentie (voorkeursmedicijn) is een situatie waarbij een zorgverzekeraar bepaalt welk werkzame stof van welk merk zij vergoeden – meestal de laagste prijs – waarbij de zorgverzekeraar dat betreffende product (medicijn) als voorkeursmedicijn zal aanwijzen. Voorkeursmedicijnen worden door de zorgverzekeraar volledig vergoed, terwijl geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof maar van een ander merk niet of deels worden vergoed. Wanneer er dus een niet-preferent medicijn wordt voorgeschreven, zal de rekening hiervoor bij de patiënt terechtkomen. Dit geldt echter niet wanneer er sprake is van ‘medische noodzaak’. Wanneer een arts een niet-preferent middel voorschrijft en daarbij vermeldt dat het gaat om medische noodzaak, dan zal de zorgverzekeraar dit middel alsnog vergoeden.

Let op dat een aantal verzekeraars een speciaal beleid hanteert ten aanzien van voorkeursmedicijnen waarbij preferente geneesmiddelen niet (of in mindere mate) ingehouden worden op het eigen risico.