Leefstijlcoach in de basis zorgverzekering?

Sinds dit jaar maakt  “De Leefstijlcoach” onderdeel uit van de basis zorgverzekering en is dus opgenomen in het basispakket. Goed nieuw voor mensen met obesitas die hun leefstijl willen aanpassen. Wie kan gebruik maken van een leefstijlcoach? En waarom zou je ervan gebruik willen maken? Je leest het allemaal in deze blog.

“De Leefstijlcoach

De leefstijlcoach is in het leven geroepen om obesitas een halt toe te roepen. Prof. dr. Liesbeth van Rossum ziet deze stap als een doorbraak in de aanpak van obesitas. Het is namelijk zo dat tot dit jaar geen passende behandeling mogelijk was voor mensen met een BMI kleiner dan 40.

Voor mensen met een BMI groter dan 40 was maagverkleining een optie. Als u een BMI kleiner dan 40 heeft dan kon u een doorverwijzing krijgen naar een diëtiste. U kreeg dan maximaal drie sessies vergoed.

Maar naar aanleiding van een onderzoek door het Zorginstituut – gepubliceerd in 2010 – en door de inzet van PON (Partnerschap Overgewicht Nederland) is de leefstijlcoach gekomen. En doordat in de wetenschap inmiddels het besef is neergedaald dat veel winst te behalen is met een gezonde leefstijl. Hippocrates zei dit immers al…“Laat voeding uw medicijn zijn…”

Voor wie is de leefstijlcoach bestemd?

De leefstijlcoach is bestemd voor mensen met een BMI groter dan 30. Mensen met een BMI groter dan 25 komen in aanmerking als zij aan het gewicht gerelateerde aandoeningen hebben zoals slaapapneu, artrose of diabetes mellitus type 2 of risicofactoren hebben voor hart en vaatziekten.

Het doel van een traject bij een leefstijlcoach is om een gezonde manier van leven aan te leren. Ook streeft men naar een gewichtsafname van minimaal 5%. De focus ligt daarbij op de afname van de hoeveelheid buikvet.

Overgewicht of Obesitas

De Body Mass Index (BMI) kan aangeven of sprake is van overgewicht of obesitas. De BMI kun je gemakkelijk berekenen door het lichaamsgewicht te delen door de lichaamslengte in het kwadraat. Van overgewicht is sprake wanneer de BMI tussen 25 en 30 ligt. Bij een BMI groter dan 30 is sprake van obesitas.

Niet alleen de BMI geeft een indicatie voor overgewicht of obesitas. Ook de taille-omvang is een indicator voor gezondheidsproblemen. Er bestaat namelijk een relatie tussen de hoeveelheid buikvet en diverse chronische aandoeningen.

Wat zijn de kritieke grenzen voor mannen en vrouwen? Voor mannen ligt de gevarenzone op 102 cm en vrouwen op 88 centimeter.

Wat kun je van een leefstijlcoach verwachten?

Mensen met een te hoge BMI gaan niet veel resultaat bereiken met een dieet alleen. De stofwisseling in het lichaam is een complex systeem. Je moet daarom aan alle leefstijlknoppen draaien. Dat is wat er dan ook gebeurt bij een traject met een leefstijlcoach. Een traject bij een leefstijlcoach wordt ook wel gecombineerd leefstijlinterventie (GLI) genoemd.

Een leefstijlcoach werkt volgens drie door het RIVM erkende methodes (interventies) die 2 jaar duren. Het eerste jaar vinden individuele sessies en groepsgesprekken plaats. De deelnemer moet zelf aan de slag om oude patronen af te leren en nieuwe patronen aan te leren. En dat kost tijd.

U gaat dus niet het zoveelste dieet volgen maar u gaat wel uw voedingspatroon aanpassen. U moet anders en gezonder gaan leren eten: zoveel mogelijk onbewerkt voedsel.

Leefstijlcoach: wat zijn de vergoedingen uit het basispakket?

Helaas zijn er nog veel onduidelijkheden over de vergoedingen. In het basispakket wordt de leefstijlcoach “gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)” genoemd. Een programma van 20 groepsbijeenkomsten over een periode van 2 jaar om gedragsverandering te stimuleren. De huisarts kan volwassenen met een BMI tussen 25 en 30 en met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, en alle personen met een BMI groter dan 30 doorverwijzen naar een erkend GLI-programma.  Een voorwaarde hiervoor is dat u gemotiveerd bent om uw leven te veranderen.

U betaalt geen eigen bijdrage en geen eigen risico.

Leefstijlcoach: wat vergoed de zorgverzekeraar?

Wat zijn de voorwaarden en vergoedingen van de grote zorgverzekeraars?

Leefstijlcoach bij CZ

Als u denkt dat een leefstijlcoach u kan helpen voor advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag zorg dan dat u via de huisarts een verwijzing krijgt. Uw huisarts kan u doorverwijzen als u 18 jaar of ouder bent en een BMI hebt van:

 • 30 of hoger
 • 25 en een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen en diabetes type 2
 • 25 en artrose of slaapapneu

CZ vergoedt voor leefstijlcoaching de programma’s Cool en Beweegkuur. Zorg ervoor dat u naar een leefstijlcoach gaat met een erkenning van de beroepsvereniging (BLCN). Als u naar een niet- gecontracteerde zorgverlener gaat krijgt u niets vergoed.

Bij CZ betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage of eigen risico.

Leefstijlcoaching bij Zilveren Kruis

Zilveren Kruis heeft voor leefstijlcoaching vergoedingen uit de aanvullende verzekering.

 • Leefstijltraining wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering
 • De Basis Plus Module geeft geen vergoeding voor leefstijltraining
 • Aanvullend 1 en 2 sterren geven geen vergoeding voor leefstijltraining
 • Aanvullend 3 sterren maximaal €1.000 per kalenderjaar. Voor mensen met hartklachten, whiplashklachten, stress en burn-out. U krijgt 1 leefstijltraining vergoed
 • Aanvullend 4 sterren maximaal €1250 per kalenderjaar en zelfde voorwaarden als bij drie sterren.

Leefstijlcoach bij AnderZorg

Ook AnderZorg biedt gecombineerde leefstijlinterventie aan. Bij Anderzorg komt u in aanmerking voor een leefstijlcoach als:

 • U ouder bent dan 18 jaar
 • U een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd risico hebt. Dit betekent een BMI van minstens 30. Of een BMI boven de 25 met een verhoogd risico op chronische aandoeningen.
 • Uw huisarts of medisch specialist heeft uw gezondheid vastgesteld.

U heeft recht op een vergoeding bij een verwijzing van de huisarts of medisch specialist, het een gecertificeerd leefstijlcoach is en dat hij/zij een bewezen effectieve interventie uitvoert waardoor hij/zij gecertificeerd is in een kwaliteitsregister.

Leefstijlcoach bij United Consumers (VGZ)

Vanuit de basisverzekering wordt gecombineerde leefstijlinterventie volledig vergoed. Aanvullende verzekering heeft geen extra vergoeding voor gecombineerde leefstijlinterventie.

U kunt terecht bij een leefstijlcoach ingeschreven bij het BLCN of een fysiotherapeut, oefentherapeut, diëtist of ergotherapeut die is geregistreerd als leefstijlcoach.

U krijg geen vergoeding voor het bewegen en sporten zelf of eventuele begeleiding bij het sporten.

De VGZ zorgverzekering is ook af te sluiten via United Consumers met korting op de basisverzekering en aanvullende verzekering.

Leefstijlcoach bij Menzis

Bij Menzis is vanaf 2019 een vergoeding voor gecombineerd leefstijlinterventie opgenomen in de Basisverzekering. De vergoeding hiervan is onder bepaalde voorwaarden:

 • U heeft een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico conform de zorgstandaard obesitas met daarbij:
 • 1. een BMI van 25 of hoger met verhoogd risico op een chronische aandoening of
 • 2. een BMI groter dan 30.

BMI dienst vastgesteld te worden door een huisarts of medisch specialist.

Leefstijlcoach bij Interpolis

Afvallen door middel van een leefstijlprogramma wordt vergoed vanuit de Basisverzekering. Voorwaarde is wel dat het om een erkend programma gecombineerde leefstijlinterventie gaat. Een voorwaarde is dat er sprake is van een matig-gerelateerd gezondheidsrisico.

ZorgActief: U betaalt geen eigen risico vanuit de basisverzekering. Wel moet u 18 jaar of ouder zijn en een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheid risico hebben. De vergoeding betreft 1 programma gecombineerd leefstijlinterventie (duur is 2 jaar). Voor niet gecontracteerde zorgverlener is toestemming nodig.

ZorgCompact:  U betaalt geen eigen risico vanuit de basisverzekering. Wel moet u 18 jaar of ouder zijn en een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheid risico hebben. De vergoeding betreft 1 programma gecombineerd leefstijlinterventie (duur is 2 jaar). Voor niet gecontracteerde zorgverlener is toestemming nodig.

Voor de aanvullende verzekeringen krijg je geen extra vergoeding en u betaalt geen eigen risico.

Het overzicht vind ik trouwens niet duidelijk. Check voor de zekerheid een medewerker bij Interpolis.

Leefstijlcoach bij Salland

Een gecombineerde leefstijlinterventie wordt in de vorm van een zorgprogramma aangeboden. Individueel of in groepsverband, en bestaat uit een behandelfase en onderhoudsfase. Duur is 24 maanden. De programma’s moeten erkend zijn en minimaal de kwalificatie “eerste aanwijzing voor effectiviteit”.

Vanuit de basisverzekering is de vergoeding 100%.   De aanvullende verzekeringen bieden geen (extra) vergoeding. Daarnaast geldt geen wettelijke eigen bijdrage of eigen risico.

Leefstijlcoach bij ONVZ

De zorgverzekeraar ONVZ stelt een aantal voorwaarden om van de gecombineerde leefstijlinterventie gebruik te maken:

 • U bent ouder dan 16 jaar
 • U bent gemotiveerd om het complete programma van zo’n 2 jaar te doorlopen
 • U heeft een BMI van 30 of hoger of,
 • Een BMI van 25 tot 30 met daarbij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, een verhoogd risico op diabetes type 2 of een aanwezige ziekte die samenhangt met overgewicht.

De basisverzekering vergoedt alleen de door ONVZ erkende GLI’s. Let op dat bij een GLI de begeleiding de activiteit zelf geen onderdeel is van de GLI en dat u die dus zelf betaalt. Stel dat u zich aansluit bij een vereniging dan betaalt u zelf de kosten daarvan.

De GLI valt dus onder de huisartsenzorg en daarvoor geldt geen eigen risico. Een beweegprogramma valt onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.

Voor de GLI betaalt u geen eigen bijdrage.

Let op dat u eerst toestemming moet krijgen van ONVZ voordat u aan een programma begint!

Leefstijlcoaching bij Ohra

Bij Ohra hebben ze de Leefstijlcoach Online: daarmee verbeter je vitaliteit, stress en om gezonde keuzes te maken. Je kunt starten wanneer je wilt.

Ohra biedt een aantal modules aan die u kunt volgen:

 1. Module gezonde voeding
 2. Module stoppen met roken
 3. Module vitaal en energiek
 4. module assertiviteit

Deze modules kunt u gratis volgen indien u een verzekering heeft bij Ohra.

Leefstijlcoach bij DSW

De gecombineerde leefstijlinterventie richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (stress en slaapgebrek).

De basisverzekering van DSW vergoedt 100%. De kosten tellen dus niet mee voor het eigen risico. Er geldt ook geen eigen bijdrage.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener dan is het mogelijk dat u een deel zelf moet betalen. Check dit dus vooraf!

De AV-Compact, AV-Standaard, AV-Student en AV-Top geven geen aanvullende vergoedingen.

Sporten onder begeleiding en levensstijlprogramma’s die niet zijn opgenomen in het register “Loket Gezond Leven”van het RIVM worden niet vergoed.

Let er tot slot op dat u altijd een verwijzing heeft van de huisarts!

De grote verzekeraars heb ik behandeld. We vullen de lijst continue aan.

Conclusie over de leefstijlcoach (GLI)

De Leefstijlcoach – ook wel Gecombineerd Leefstijl Interventie (GLI) genoemd, is bedoeld om aandoeningen die gerelateerd zijn aan overgewicht en obesitas te voorkomen. Dit kan door het aanleren van gezondere voeding en eetgewoontes, meer lichaamsbeweging en het bevorderen van gedragsverandering.

Het programma duurt zo’n 2 jaar omdat uit diverse studies blijkt dan langdurige begeleiding voor een blijvend effectief resultaat zorgt.

De vergoeding voor de GLI is 100% vanuit de basisverzekering onder de voorwaarden dat u een verwijzing heeft van de huisarts, u een BMI heeft van 30 of hoger, of tussen 25 en 30 met een verhoogd gezondheidsrisico. Check altijd de website van uw zorgverzekeraar!

Vergelijk je huidige zorgverzekering altijd voor het volgende jaar! Polisvoorwaarden gecontracteerde zorgverleners veranderen elkaar jaar! Gebruik onze zorgvergelijker en vergelijk de basisverzekering betreffende de leefstijlcoach!

Bronnen:

Naar een artikel van Geertje Bikker Otten in RDMagazine d.d. 2 november 2019
CZ
Zilveren Kruis
Anderzorg
VGZ
Menzis
Interpolis
Salland
Ohra
ONVZ
DSW

Bezoek ook: Vergelijkerzorg.nl

Plaats een reactie