Opbouw van de premie

In Nederland is iedereen wettelijk verplicht een basiszorgverzekering te hebben. Ondanks dat de dekking van de basisverzekering door de overheid is vastgesteld en dus overal gelijk is, kunnen de premies die de zorgverzekeraars aanbieden sterk van elkaar verschillen. Dit is voor een groot deel te wijten aan de afspraken die zorgverzekeraars maken met zorgaanbieders.

Per 2015 moeten zorgverzekeraars inzichtelijk maken hoe de premie voor de zorgverzekering is opgebouwd. Hierdoor zien verzekerden direct hoe de hoogte van de premie tot stand is gekomen. Bij veel zorgverzekeraars kunt u deze gegevens bekijken, zoals bij VGZ of Zilveren Kruis.

Daarnaast is afgesproken dat zorgverzekeraars inzichtelijk moeten maken in hoeverre bepaalde opbrengsten zijn besteed om de premie te verlagen. Zo bleek eerder dat alle verzekeraars bij elkaar rond de 4 miljard euro aan reserves hebben staan. Een deel van dat geld zal worden gebruikt om de premie betaalbaar te houden.

De zorgpremie is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

Rekenpremie
Het uitgangspunt om de premie voor de zorgverzekering te berekenen is de nominale premie. Dit bedrag wordt ieder jaar door het kabinet bekend gemaakt tijdens Prinsjesdag. Het is een vast bedrag dat voor elke verzekeraar hetzelfde is. Voor 2019 wordt geschat dat de jaarlijkse rekenpremie hoger zal zijn dan in 2018. Er wordt uitgegaan van een maandelijkse stijging van ongeveer 10 euro. Echter, dit nominale bedrag is slechts een indicatie, want uiteindelijk bepalen de zorgverzekeraars zelf het bedrag voor hun basisverzekering. Zo kan een zorgverzekeraar, ondanks een stijging van de rekenpremie, bijvoorbeeld exact hetzelfde bedrag hanteren als het jaar ervoor.

Opslagpremie
Deze premie wordt door de verzekeraar bepaald. Door de opslagpremie verschilt de uiteindelijke premie per verzekeraar. De verschillende kosten die invloed hebben op de opslagpremie worden hieronder uitgelegd:

  • Zorg: zorgverzekeraars krijgen een vereveningsbijdrage vanuit de overheid, gebaseerd op een schatting die de overheid doet voor het bedrag dat nodig is voor de verzekerden van een verzekeraar. Dit kan per zorgverzekeraar verschillen. Daarnaast maken zorgverzekeraars afspraken met zorgverleners (zoals ziekenhuizen) waarbij wordt geprobeerd om kwalitatief goede zorg in te kopen voor een gunstige prijs. Hierdoor kan de premie laag gehouden worden. Verder hanteren zorgverzekeraars vaak een voorkeursbeleid voor medicijnen en ziekenhuizen.
  • Bedrijfsvoering: de kosten voor personeel, IT, kantoren, klantenservice, schadebehandeling, administratie, etc. worden door de zorgverzekeraars doorberekend in de zorgpremie. Een zorgverzekeraar kan hierop besparen door bijvoorbeeld alle communicatie en declaraties online te laten verlopen.
  • Reserves: zorgverzekeraars hebben een verplichte spaarpot om zorgkosten te kunnen betalen (ook in gevallen van onverwachte situaties zoals een epidemie). De hoogte hiervan wordt bepaald door De Nederlandse Bank. Wanneer een verzekeraar geld aan de reserves toevoegt, zorgt dit voor een hogere premie. Wanneer er juist geld uit de spaarpot naar de premies kan, levert dit een lagere premie op.

Overig
Naast de rekenpremie en opslagpremie zijn er nog andere factoren die meespelen bij de uiteindelijke prijs van de zorgpremie:

  • Winst: sommige verzekeraars willen winst maken. Hiervoor kunnen zij dan een bedrag reserveren in de maandelijkse premie. Er zijn ook verzekeraars die geen winst hoeven te maken, zij berekenen dit dan ook niet door in de premie.
  • Beleggingen: sommige zorgverzekeraars beleggen in aandelen en leningen. De winst die hiermee wordt geboekt, kan gebruikt worden om de kosten van de premie te verlagen.
  • Collectiviteit: veel zorgverzekeraars bieden bepaalde collectiviteitsregelingen aan, waardoor verzekerden korting kunnen krijgen. Deze kortingen zorgen er voor dat de gemiddelde premie (zonder korting) omhoog gaat.
  • Niet-betalers: een deel van de verzekerden wil of kan niet betalen voor de zorgverzekering. Het aantal wanbetalers neemt de laatste jaren zelfs toe. Ook zijn er nog altijd mensen die niet verzekerd zijn. Dit is echter verplicht, en de overheid ziet er op toe dat deze regel wordt nageleefd. Zorgverzekeraars die op deze manier inkomsten mislopen, berekenen dit door in de premie waardoor deze kan stijgen.

Wilt u weten of uw huidige zorgverzekering het beste past bij uw situatie en het aankomende zorgjaar?  Op onze website kunt u eenvoudig uw zorgverzekering vergelijken. Geef aan wat u belangrijk vindt in onderstaande zorgvergelijker. Deze zorgvergelijker toont daarna welke zorgverzekering het beste bij uw situatie past. Vul hieronder uw gegevens in en bekijken hoeveel u kunt besparen op uw huidige zorgverzekering. Vergelijken loont altijd! Elk jaar veranderen immers ook de voorwaarden van de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

Vul hieronder uw gegevens in en vergelijk vervolgens middels onze uitgebreide zorgvergelijker!

Plaats een reactie