Overstappen op een andere basisverzekering 2019? U wordt (verplicht) geaccepteerd!

Overstappen op een andere basisverzekering 2019? U wordt (verplicht) geaccepteerd!

Wilt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar, dan kunt u er gerust op zijn dat u er wordt geaccepteerd voor de basisverzekering.

Dat is in één zin samengevat de strekking van dit artikel. Een zorgverzekeraar is namelijk ook in 2019 wettelijk verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering – lees: de basisverzekering – ongeacht uw leeftijd en gezondheidssituatie.

Deze zogeheten acceptatieplicht zorgt ervoor dat iedere Nederlander verzekerd is van basiszorg van bijvoorbeeld huisarts,  psychiater en verloskundige zorg. Een zorgverzekeraar mag de basisverzekering (uitgezonderd eventueel bij wanbetaling en dergelijke) ook nooit opzeggen.

>> Met iedere Nederlander bedoelen we: iedereen die in Nederland woont en geregistreerd staat, waarbij kinderen onder de 18 jaar met één van de ouders moet worden meeverzekerd. Ook voor personen die formeel niet in Nederland wonen maar hier wel werken en loonbelastingplichtig zijn, is een basisverzekering verplicht.

Bovendien is het zo dat de ziektekostenverzekeraar zieken, ouderen of welke Nederlander dan ook géén hogere premie voor de basisverzekering mag vragen. Houd er echter rekening mee dat verzekeraars wél tot op zekere hoogte invulling en uitvoering mogen geven aan het basispakket, buiten uiteraard de wettelijk verplichte inhoud om.

Ook als het gaat om de basisverzekering houdt u dus wel de nodige keuzes. Zoals bijvoorbeeld: een naturaverzekering of restitutieverzekering? Overigens bepaalt u ook zelf de hoogte van het eigen risico. De vergelijker van Ziektekosten-vergelijken.nl helpt u daarbij op een overzichtelijke manier.

We hebben het nu over de basisverzekering, maar hoe zit het met al die aanvullende verzekeringen? Formeel gezien mag een zorgverzekeraar u daarvoor wél weigeren. Dit gebeurt in de praktijk echter nauwelijks.

Voor een vrijwillige aanvullende verzekering op de basisverzekering geldt voor zorgverzekeraars géén acceptatieplicht. Elke verzekeraar kan zelf een pakket aan aanvullende verzekeringen samenstellen, en heeft het recht daar – binnen wettelijke kaders – zelf de voorwaarden voor te bepalen.

Zo geeft Rijksoverheid.nl aan dat een zorgverzekeraar een wachttijd voor de aanvullende verzekering kan instellen. Hiermee wordt bedoeld dat u al wel bent verzekerd, maar u bepaalde kosten (nog) niet vergoed krijgt. Als voorbeeld stelt de Rijksoverheid een nieuwe kroon uit de tandartsverzekering, die niet direct op de eerste dag van uw verzekering vergoed wordt, maar pas na zes maanden.

Uiteraard is het altijd verstandig om de voorwaarden die de verzekeraar stelt, zorgvuldig door te nemen. Ook als het gaat om een mogelijk hogere premie voor een aanvullende verzekering, bijvoorbeeld als u chronisch ziek bent.

Eveneens goed te weten is dat u een aanvullende verzekering ook mag afsluiten bij een andere zorgverzekeraar dan waar u de basisverzekering heeft afgesloten!

Bezoek de zorgvergelijker van 2025 voor het vergelijken.

Plaats een reactie