Prinsjesdag: wijzigingen in de zorg voor 2019

Prinsjesdag: wijzigingen in de zorg voor 2019

Op Prinsjesdag heeft minister Hoekstra van Financiën de miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer. U vindt in dit artikel de belangrijkste veranderingen wat betreft de zorg en uw zorgkosten voor 2019.

Eigen risico blijft gelijk
Het eigen risico blijft in 2019 gelijk, zoals al was vastgelegd in het regeerakkoord van regeringspartijen VVD, CDA, ChristenUnie en D66. Voor het vierde opeenvolgende jaar bedraagt uw eigen risico 385 euro. U kunt er ook in 2019 weer voor kiezen om uw vrijwillig eigen risico te verhogen met maximaal 500 euro in ruil voor korting op uw zorgpremie.

Totale zorguitgaven gaan stijgen
De totale zorguitgaven zullen in 2019 gaan stijgen. Deze stijging heeft een aantal oorzaken, waaronder de investering in zorgpersoneel, de kosten van nieuwe behandelingen en geneesmiddelen, de uitbreiding van het basispakket en het feit dat het risico in 2019 gelijk blijft. Ook wordt er volgend jaar extra geld vrijgemaakt voor de ouderenzorg.

Zorgpremie gaat omhoog
Naar verwachting gaat de zorgpremie voor de basisverzekering volgend jaar met ongeveer 10 euro per maand omhoog. Dit betekent dat de gemiddelde jaarpremie in 2019 uitkomt op ongeveer €1432. In 2018 was dit €1308. Deze bedragen zijn een schatting; het zijn uiteindelijk de zorgverzekeraars die de daadwerkelijke premies vaststellen. Zorgverzekeraars hebben tot 12 november om hun premies voor volgend jaar bekend te maken.

Zorgtoeslag stijgt mee
De zorgtoeslag zal volgend jaar iets omhoog gaan om zo de stijging in zorgpremie (gedeeltelijk) te kunnen ondervangen. De Rijksoverheid spreekt nu van een maximale stijging van 94 euro voor alleenstaanden en 281 euro voor meerpersoonshuishoudens. De exacte hoogte van de zorgtoeslag blijft uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Het basispakket wordt uitgebreid
Het basispakket wordt in 2019 iets uitgebreid. Zo is er bijvoorbeeld volgend jaar vergoeding voor bepaalde vormen van hulp bij overwicht opgenomen. Daarnaast wordt de vergoeding van zittend ziekenvervoer ruimer en wordt oefentherapie bij COPD in 2019 vergoed vanaf de eerste behandeling. Daar staat tegenover dat bepaalde medicijnen die ook zonder recept te verkrijgen zijn, zoals paracetamol, uit het basispakket gehaald worden. Voor bepaalde medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem geldt volgend jaar een maximale eigen bijdrage van €250 per jaar (per verzekerde).

Bezoek ook: Vergelijkerzorg.nl

Plaats een reactie