Basis Zorgverzekering 2020: Wat Gaat Er Veranderen?

Ook in 2020 gaat de basis zorgverzekering op een aantal punten veranderen. Aangezien de basis zorgverzekering verplicht is en dus iedereen aangaat, is het belangrijk om te weten wat er voor jouw gaat veranderen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de basis zorgverzekering? De basis premie gaat in 2020 met zo’n 3 Euro per maand omhoog waarmee de jaarpremie uitkomt op 1421 Euro. Verder wordt de korting op de collectieve basisverzekering beperkt, de aanvullende verzekeringen verder uitgekleed  en verandert de inhoud van de basisverzekering voor wat betreft vergoeding medicijnen, vergoeding ziekenhuisverblijf en  wordt stoppen met roken gestimuleerd. Tot slot blijft het eigen risico onveranderd.

Het goede nieuws is dus dat het eigen risico onveranderd is gebleven. Het verplichte deel is óók in 2020 vastgesteld op 385 Euro per  verzekerde. Natuurlijk kun je ook het aankomende jaar je aanvullende verzekering vrijwillig verhogen tot maximaal 885 Euro. Of je het eigen risico wilt verhogen hangt natuurlijk helemaal van jouw persoonlijke situatie af. In dit artikel lees je wat het eigen risico voor jou betekent.

Wat veel mensen vergeten is dat er op een aantal specifieke zorgvormen ook een eigen bijdrage van toepassing is. Niet alleen vanuit een aanvullende verzekering – zoals bijvoorbeeld een aanvullende tandartsverzekering – maar ook vanuit de basisverzekering geldt op een select aantal zorgvormen een eigen bijdrage. Als je verwacht bepaalde zorgvormen nodig te hebben houdt dan rekening met het eigen risico en de eventuele eigen bijdrage zodat je voldoende op je bankrekening hebt staan om deze kosten te kunnen betalen!

Zorgpremie stijgt alsmaar verder

Op Prinsjesdag werd door het kabinet de verwachting uitgesproken over de nieuwe premie zorgverzekering 2020. De premie zou ongeveer met 3 Euro per maand gaan stijgen. Inmiddels is DSW Zorgverzekeraar als eerste met haar premie naar buiten gekomen. De premie bij DSW stijgt met 6 Euro per maand ofwel 72 Euro per jaar. Hoezo geen inflatie…?? Uiteindelijk bepaalt elke verzekeraar zelf haar premie voor het volgende jaar.

Daar tegenover staat een stijging van de zorgtoeslag voor mensen met een lager inkomen. De verwachting is dat alleenstaanden 67 Euro meer zorgtoeslag krijgen. Meerpersoonshuishoudens gaan er naar verwachting 95 Euro op vooruit. Vergelijk in januari dus je maandelijkse zorgtoeslag met de ontvangen toeslag in 2019!

Collectieve Korting halveert

Veel dienstverleners stunten met de collectieve korting om zo mensen aan zich te binden. Op veel collectieve basisverzekeringen wordt een korting van 5% tot wel 10% gegeven. Minister Bruins van medische zorg vindt een dergelijke verzekering een “sigaar uit eigen doos”. Waarom? Een dergelijke verzekering is wel goedkoper maar niet vaak de best passende optie voor jou. Daardoor ben je vaak alsnog duurder uit. Daarom geldt vanaf 2020 een maximale collectieve korting van 5% op de basisverzekering.

Zorgtoeslag stijgt voor lagere inkomens

Het goede nieuws is dat de stijgende premie voor de zorgverzekering gedeeltelijk wordt opgevangen door een stijging van de zorgtoeslag. Of dit voor jou geldt hangt af van je persoonlijke situatie. Maar het is wel bekend dat vooral de lagere inkomens gaan profiteren van een stijgende zorgtoeslag. Op de website van de belastingdienst (toeslagen) kun je uitvinden waar je recht op hebt.

Beperking op de aanvullende verzekeringen

Je betaalt straks niet alleen meer voor de basisverzekering. Ook de aanvullende verzekeringen worden verder uitgekleed waardoor het aandeel van de verzekerde steeds groter wordt ten opzichte van de verzekeraar. Hoe? Door premies te verhogen en /of vergoedingen te verlagen. In de praktijk zal een grotere eigen bijdrage worden gevraagd.

Dat aanvullende verzekeringen steeds verder worden uitgekleed heeft alles te maken met de winstgevendheid van die verzekeringen. Steeds minder mensen maken gebruik van een aanvullende verzekering. En als er voor een aanvullende verzekering is gekozen, dan is daar vaak bewust voor gekozen. Met andere woorden, je maakt er dan natuurlijk maximaal gebruik van.

Voor zorgverzekeraars is dit natuurlijk ongunstig. Het kost hen per saldo teveel geld. Dus verhogen zij de premie of beperken de vergoeding.

Uitbreiding en beperkingen binnen de basis verzekering

Ieder jaar verandert er wel iets aan de inhoud van de basisverzekering. En omdat dit de belangrijkste zorg betreft kun je maar beter goed op de hoogte zijn van de veranderingen.

De volgende wijzigingen in de basisverzekering zijn bij ons bekend:

Vergoeding geneesmiddelen : Medicijnen worden steeds duurder. Vanaf 2020 wordt de apotheekbereiding vergoed. Voor MS patiënten is het geneesmiddel Fampyra per 1 september 2019 in de basisverzekering opgenomen.
Ziekenhuisbehandeling: langdurige ziekenhuisbehandelingen (geen opname) worden vergoed door middel van een logeervergoeding van 75 Euro per nacht.
Specialistische zorg ouderen en verstandelijk gehandicapten: Deze zorg is vanaf 2020 onderdeel van het basispakket om zodoende druk op huisarts en wijkverpleegkundigen te verminderen.
Subsidie NIPT wordt verlengd: Houdt rekening met een eigen bijdrage van 175 Euro.
Stoppen met Roken goedkoper: Wil je eindelijk echt stoppen met roken? Dan betaal je in 2020 geen eigen risico meer voor een begeleidingstraject.

Tot Slot

Alle zorgpremies moeten uiterlijk op 12 november bekend zijn. DSW heeft inmiddels al haar premie voor 2020 bekend gemaakt.

Update: 21/11/19: Alle zorgpremies zijn bekend! Dat betekent dat u kunt gaan vergelijken! Bekijk wat de veranderingen voor u betekenen: Vergelijk hier de basisverzekering of je aanvullende verzekering!

Bezoek ook: Vergelijkerzorg.nl

Plaats een reactie