Wat gebeurt er in 2019 met de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw?

Wat gebeurt er in 2019 met de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw?

Naast het eigen risico, de eigen bijdrage en de premie voor de basisverzekering bestaat er in Nederland ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze bijdrage zal in 2019 iets gaan stijgen. Hoeveel leest u verderop in dit artikel.

Wat is de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw)?
De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) maakt in Nederland deel uit van de eigen bijdrage aan de zorg die via uw inkomen betaald wordt aan de Belastingdienst. Als u in loondienst bent, wordt deze premie voor u ingehouden door uw werkgever. Bent u ondernemer, dan betaalt u deze premie zelf. U betaalt ook premie over periodieke uitkeringen of resultaat overige werkzaamheden. Aan de bijdrage zit een maximum verbonden. Het maximum voor 2019 zal iets gaan stijgen, maar het precieze bedrag is nog niet bekend.

Veranderingen inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) 2019
De bijdrage wordt berekend aan de hand van uw belastbaar inkomen. Des te hoger uw inkomen, des te meer premie u betaalt. Werknemers betalen een ander tarief dan zelfstandigen en gepensioneerden. Om de zorg ook in 2019 betaalbaar te houden, zal de bijdrage Zvw met 0.05 % gaan stijgen. Deze stijging geldt voor zowel werknemers als zelfstandigen.

Wlz-premie
Naast de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet, bestaat er in Nederland ook de Wlz-premie (Wet langdurige zorg). Ook deze premie is inkomensafhankelijk en wordt ingehouden van uw salaris danwel door uzelf opgegeven bij de Belastingdienst. De bijdrage Wlz zal in 2019 niet gaan stijgen.

Overige wijzigingen zorgkosten 2019
Inmiddels is bekend dat het eigen risico in 2019 gelijk zal blijven en opnieuw € 385 zal bedragen. De overheid heeft aangekondigd dat vanwege de stijgende kosten in de zorg de premies van de zorgverzekering wél zullen stijgen. Het loont dus om alle zorgaanbieders met elkaar te vergelijken en eventueel over te stappen. Zorgverzekeraars hebben tot halverwege november om hun premies voor 2019 bekend te maken.