Wijzigingen in de zorg 2016

Wijzigingen in de zorg 2016

Prinsjesdag: wat zijn de wijzigingen in de zorg

De plannen van de regering voor de zorg voor 2016 zijn bekendgemaakt op Prinsjesdag. Wat betekent dit nu voor u en uw zorgverzekering? Gaat u er op vooruit of achteruit? In dit artikel zetten we alle wijzigen voor u op een rij, zodat u duidelijk kunt zien wat Prinsjesdag voor u zal betekenen.

Basisverzekering
De premie voor de basisverzekering wordt iets duurder in 2016. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een schatting gemaakt waarbij de maandpremie van de basisverzekering stijgt met 7 euro. Dit is vergelijkbaar met de premie in 2011. Het gaat hierbij om een schatting, uiteindelijk bepalen de zorgverzekeraars zelf de hoogte van hun premie.

Eigen risico
Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico voor zorg uit de basisverzekering. Dit is het bedrag dat u moet betalen voordat u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering. Het verplicht eigen risico stijgt in 2016 naar 385 euro Dit is 10 euro meer dan in 2015. Niet alle zorg valt onder het verplicht eigen risico, zo heeft u in 2016 geen eigen risico voor:

 • consult bij de huisarts
 • kraamzorg en verloskundige zorg
 • wijkverpleging
 • ketenzorg (samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders)
 • hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg
 • nacontrole van orgaandonoren (nier- of levertransplantatie)
 • verzekerden onder de 18 jaar
 • zorg uit een aanvullende verzekering

Het eigen risico kunt u aanpassen door dit te verhogen met een maximum van 500 euro. Hierdoor bespaart u op uw maandelijkse premie, maar kunt u wel voor onverwacht hoge rekeningen komen te staan. Overigens is het bij veel zorgverzekeraars mogelijk om het eigen risico gespreid te betalen.

Eigen bijdrage
Het eigen risico en de eigen bijdrage zijn niet hetzelfde. De eigen bijdrage is het deel van de rekening dat u altijd zelf moet betalen, ongeacht of u deze bijdrage al eens eerder heeft betaald. Zo moet u voor bepaalde medicijnen altijd een eigen bijdrage betalen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website Medicijnkosten. In 2016 veranderen een aantal bedragen van de eigen bijdrages; zo gaat de eigen bijdrage voor orthopedische schoenen iets omlaag en gaat de eigen bijdrage voor lenzen en brillenglazen iets omhoog. Op de website van Ohra staan nog meer voorbeelden, zoals de eigen bijdrage voor kraamzorg thuis: deze gaat van 4,15 euro per uur naar 4,20 euro per uur. Of de eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer, deze stijgt met 1 euro per jaar.

Zorgtoeslag
Afhankelijk van uw inkomen, kunt u wellicht in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. Deze zorgtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. In 2016 gaat de zorgtoeslag omhoog met 6 euro per maand voor mensen met de laagste inkomens.

Zorgverzekeringswet
Afhankelijk van uw situatie, betaalt uw werkgever of uitkeringsinstantie een werkgeversheffing Zorgverzekeringswet. Of u betaalt zelf de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijvoorbeeld wanneer u winst uit onderneming heeft). Voor werknemers daalt het tarief in 2016 van 6,95% naar 6,75%. Dit bedrag wordt door uw werkgever ingehouden op uw salaris. Bent u zelfstandig of ontvangt u een uitkering of pensioen, dan geldt een tarief van 5,50%. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van de Belastingdienst.

Nieuwe vergoedingen
In 2016 komen er een paar nieuwe vergoedingen bij in de basisverzekering. Het gaat om:

 • Operatie aan open ruggetje voor de geboorte
 • Vervolgtesten bij positieve uitslag van Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) in het buitenland
 • Kosten gebruik van Automatische Externe Defibrillator (AED)
 • Zittend ziekenvervoer bij intensieve kindzorg
 • Ambulancevervoer bij Jeugd-GGZ
 • Uitbreiding huisartsenhulp met koemelkallergietesten, individuele zorg voor TBC en andere infectieziekten bij de huisarts (Deze weglaten? Anders letterlijk overgenomen)

Vervallen vergoeding
De vergoeding voor behandeling van chronische aspecifieke rugklachten (pijnbestrijding) vervalt in 2016 en is dan niet meer opgenomen in de basisverzekering.

Nieuwe behandelingen en medicijnen
Ieder jaar voegt de minister van Volksgezondheid een aantal behandelingen en medicijnen toe aan de basisverzekering. Deze zijn vaak nieuw en innovatief en op deze manier kan het effect gemeten worden. Nieuw in 2016 zijn o.a. de vergoeding voor de behandeling van darmkanker met adjuvante hypertherme intraperito-neale chemotherapie en de vergoeding voor het medicijn Belimumab (Benlysta) voor de ongeneeslijke auto-immuunziekte Systemische Lupus erythematodes (SLE). Er zijn wel voorwaarden verbonden aan deze nieuwe behandelingen en medicijnen, plus er geldt mogelijk een eigen risico. Wilt u hier meer over lezen? Kijk dan op de website van Ohra voor meer informatie over dit onderwerp.

Overige wijzigingen
Er zijn nog meer wijzigingen die opvallen. Zo komt er in 2016 meer aandacht voor bewoners van verpleeghuizen. Het kabinet investeert daarvoor tussen de 140 en 210 miljoen euro in het verbeteren van de kwaliteit van Nederlandse verpleeghuizen. Het grootste deel van dit geld gaat naar opleiding en bijscholing van personeel en naar de uitbreiding van dagbesteding. Zie voor meer informatie de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Daarnaast wordt het vaderschapsverlof verlengd van 2 naar 5 dagen en gaat de kinderopvangtoeslag voor alle werkende ouders omhoog in 2016. Dit betekent dat er meer toeslag ontvangen wordt voor elk kind dat naar de opvang gaat. De verhoging van de kinderopvangtoeslag kost de overheid 290 miljoen euro structureel per jaar. Meer informatie kunt u vinden op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Als laatste valt op dat er een hogere belasting gaat komen op vruchtensappen en mineraalwater. Hiermee wil de overheid 30 miljoen euro ophalen.

 

Ziektekostenverzekering vergelijken

Plaats een reactie