Wijzigingen in de zorg 2017

Wijzigingen in de zorg 2017

Wat betekent het nieuwe regeringsbeleid voor u?

Op 20 september 2016 was het weer Prinsjesdag. Zoals altijd gaf de regering aan wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar. Het ging onder andere over basisverzekeringen, de zorg en de huurtoeslag. Maar wat zijn de plannen precies? En wat betekenen deze voorgestelde wijzigingen nu concreet voor uw leefsituatie? In dit artikel kunt u de veranderingen op een duidelijke manier doornemen!

Veranderingen op vlak van de basisverzekering

Ten eerste sprak men over veranderingen in de basisverzekering. Hierbij blijkt het om goed nieuws te gaan. Het eigen risico van de basisverzekering blijft namelijk gelijk. Bovendien komen er een aantal vergoedingen in het pakket. We geven een kort overzicht van de nieuwe vergoedingen in de basisverzekering en de uitbreidingen van bestaande vergoedingen.

Plastische chirurgie
Belangrijk om te weten is dat de vergoedingen enkel gelden indien sprake is van een medische noodzaak. Het gaat over:

  • Een borstprothese bij vrouwen en bij man-vrouw transgenders zonder borstvorming.
  • Een bovenooglidcorrectie bij ernstige beperking van het gezichtsveld door verlamming of door verslapping.
  • Een besnijdenis omwille van medische redenen.

Kortdurende (eerstelijns) verblijf in een zorginstelling
Hierbij gaat het over mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen omwille van medische redenen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of operatie.

Vervanging van snij- en/of hoektanden
Het gaat over een uitbreiding van de vergoeding tot drieëntwintig jaar. De vergoeding werd eerst tot de leeftijd van achttien jaar geregeld.

Fysiotherapie bij etalagebenen stadium 2
Vanuit de basisverzekering worden 37 behandelingen vergoed.

Voorwaardelijke nieuwe behandelingen
Ten slotte worden er twee nieuwe behandelingen door de basisverzekering voorwaardelijk vergoed. Het gaat hierbij over huidkankerbehandelingen via dendritische celtherapie en stimulatie van de zenuwen in de onderrug (oftewel sacrale neuromodulatie) voor de behandeling van functiestoornissen in de darmen.

Het eigen risico en de eigen bijdragen in 2017

Het eigen risico blijft in 2017 gelijk, namelijk € 385,- per jaar. Onder het eigen risico valt veel zorg uit de basisverzekering, maar er zijn uitzonderingen. Zo valt een bezoek aan de huisarts niet onder het eigen risico. Zonder dat u eigen risico betaalt, wordt deze medische hulp namelijk vergoed.

Er zijn enkele veranderingen doorgevoerd binnen de eigen bijdrage in 2017. Deze bijdragen zijn nog niet allemaal bekend, maar we kennen een aantal aanpassingen. Zo is de eigen bijdrage voor een klikgebit op een implantaat veranderd. In 2016 betaalde u nog een eigen bijdrage van € 125,- per kaak. In 2017 betaalt u tien procent van de gemaakte kosten, indien het klikgebit gedragen wordt op de onderkaak. U betaalt acht procent van de gemaakte kosten, indien deze gedragen wordt op de bovenkaak. Ook is de eigen bijdrage voor de reparatie en rebasen van het kunstgebit nieuw, omdat u hier in 2016 geen eigen bijdrage voor betaalde en in 2017 tien procent van de gemaakte kosten betaalt.

Is het verschil tussen de eigen bijdrage en de eigen risico u niet helemaal duidelijk? Het eigen risico is verplicht. Het geldt voor iedereen vanaf de leeftijd van achttien jaar voor vergoedingen vanuit de basisverzekering. Een eigen bijdrage betaalt u voor sommige zorg of hulpmiddelen uit te basisverzekering, zoals een gehoorapparaat of een kunstgebit. Deze eigen bijdrage kan dan ook gelden voor kinderen.

Plaats een reactie