Prinsjesdag: Wijzigingen in de Zorgverzekering 2020

Op dinsdag 17 september 2019 was het weer Prinsjesdag. Het kabinet maakt op deze dag weer de plannen voor de komende regeringsperiode bekend. Opvallend is dat het kabinet de financiële teugels wat laat vieren en kiest voor investeren in de kwaliteit van de samenleving. Profiteert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daarvan? En zien we dat terug in o.a. de zorgpremies…?

Stijgt de zorgpremie ook in 2020? De zorgpremie wordt naar verwachting zo’n 3 Euro per maand duurder. Dit wordt gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag. Voor alleenstaanden gaat het om 67 Euro per jaar (ruim 5,50 Euro per maand). Gezinnen gaan er jaarlijks 95 Euro op vooruit.

Zorgpremie basisverzekering omhoog

Hoewel de inhoud van de basisverzekering bij alle verzekeraars ongeveer gelijk is, kan de premie behoorlijk verschillen. Zoals al gemeld stijgt de premie naar verwachting met 3 Euro per maand. Daarmee komt de gemiddelde maandpremie uit op ongeveer 118,50 Euro.

Inmiddels is DSW zoals gewoonlijk als eerste met haar premie naar buiten gekomen. De premie gaat met 6 Euro omhoog tot 118 Euro per maand. De genoemde oorzaken voor deze stijging zijn stijgende loonkosten in de zorg en stijgende kosten voor geneesmiddelen.

Het kabinet rekende op een stijging van 3 Euro per maand. Vorig jaar werd nog 5 Euro teruggeven uit de reserves om de premiestijging te dempen. Door stijgende kosten kan dat dit jaar nog maar 2 Euro zijn…

Wijzigingen in de basisverzekering 2020

Natuurlijk zijn er dit jaar ook weer een aantal wijzigingen in de voorwaarden uit de basisverzekering. Je zou denken dat er de laatste 10 jaar al genoeg aan de basisverzekering is gemorreld. Zo zijn er vele vergoedingen al uit de basisverzekering verdwenen. Wat gaat er in 2020 veranderen?

 • De geneesmiddelen durvalumab en abemaciclib  tegen longkanker worden vergoed vanuit de basisverzekering. Patiënten kunnen hiervan per 1 september 2019 al gebruik maken.
 • Ook MS patiënten worden met vergoeding voor medicijnen tegemoet gekomen. Patiënten met MS hebben recht op een vergoeding van het geneesmiddel Fampyra. Ook dit medicijn wordt al vergoedt per 1 september van dit jaar.
 • Bij bezoek aan een medisch specialist in het buitenland kan een vergoeding worden aangevraagd voor eventuele overnachting, de logeervergoeding. De vergoeding is 75 Euro per nacht op voorwaarde dat er minimaal drie aaneengesloten behandelingen zijn en dat je recht hebt op zittend ziekenvervoer. De logeervergoeding komt dan in plaat van de vergoeding voor zittend vervoer.
 • Vanaf 2020 kun je een stoppen-met-rokenprogramma volgen zonder dat dit ten koste gaat van je eigen risico (van 385 Euro). Neem eerst contact op met je huisarts.
 • Vergoeding voor de zorg door specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten.

Bij ons is op dit moment niet bekend wat er gaat verdwijnen uit de basisverzekering 2020.

Eigen risico blijft gelijk

De stijging van de zorgpremie is inmiddels een feit. DSW heeft als eerste haar zorgpremie voor 2020 bekend gemaakt. De premie van de basisverzekering stijgt met 6 Euro naar 118 Euro per maand… Terwijl het kabinet op een stijging van 3 Euro rekende… En het eigen risico dan?

Het eigen risico is het bedrag dat je aan zorgkosten uit de basisverzekering betaalt voordat je ook maar iets vergoed krijgt door de zorgverzekeraar. De meeste ouders weten dat kinderen hiervan uitgezonderd zijn. Ook consulten bij de huisarts zijn uitgezonderd…

Het eigen risico in 2019 was 385 Euro. En goed nieuws, want ook in 2020 blijft het eigen risico 385 Euro. En waarschijnlijk blijft het eigen risico ook in 2021 gelijk. Dit is namelijk in het regeerakkoord van 2017-2021 zo vastgelegd… We gaan het zien…

Totale zorguitgaven gaan stijgen

Het kabinet zal ook het komende jaar weer meer uitgeven aan de zorg. De zorgbegroting groeit met 3 miljard en zal uitkomen op 88 miljard Euro. De verpleeghuiszorg, jeugdzorg en de zorg vanuit de gemeente krijgen een extra investering vanuit het ministerie van volksgezondheid.  Ook stijgen de uitgaven om het eigen risico niet te laten stijgen en om de stijging van de premie basisverzekering te compenseren met een stijging van de zorgtoeslag.

Compensatie van zorgpremie in de zorgtoeslag

Ook in 2020 zal de zorgtoeslag iets omhoog gaan om zo de stijging in de zorgpremie (gedeeltelijk) te kunnen ondervangen. Voor alleenstaanden gaat het om 67 Euro per jaar en voor gezinnen 95 Euro per jaar. De exacte hoogte van de zorgtoeslag blijft uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Collectiviteitskorting aan banden gelegd

Door een zorgverzekering af te sluiten via een collectief kon je vaak tot zo’n 10% op je zorgpremie besparen. Snel verdiend toch? Zo denkt dit kabinet er ook over…

De maximale wettelijke korting voor een collectieve zorgverzekering is nog maar maximaal 5% in 2020. Ook als de premie niet stijgt ga je toch 5% meer betalen. Let op dat het hier gaat om de basisverzekering. Aanvullende verzekeringen vallen niet onder de zorgverzekeringswet en kennen daarom geen maximumpercentage voor een collectiviteitskorting.

Nationaal Preventie Akkoord

In 2019 werden vanuit de basisverzekering stoppen-met-rokenprogramma’s vergoed. Het gaat hierbij om begeleiding waarvan is aangetoond dat deze werkt. Ook medicatie wordt vergoed, mits in combinatie met een stoppen-met-rokenprogramma.

Onder medicatie vallen nicotine vervangende middelen en medicijnen voorgeschreven door een arts.

Wil je weten of jouw zorgverzekeraar een stoppen-met-rokenprogramma vergoed? De onderstaande  zorgverzekeraars bieden verzekeringen die stoppen met roken vergoeden:

 • IZA zorgverzekeraar
 • ONVZ Zorgverzekeraar
 • PNO Zorg
 • Salland Zorgverzekering
 • VvAA Zorgverzekering
 • Zorg en Zekerheid
 • ZorgDirect
 • Zorgverzekeraar UMC

Check voor meer info de website van de zorgaanbieder.

Belangrijke data 2019 voor zorgverzekering 2020

17 september 2019: Derde dinsdag van september; Prinsjesdag.  Op deze dag maakt het kabinet bekend wat er het komende jaar gaat veranderen in de zorg. Op deze wordt bekend wat de verwachte premie zorgverzekering voor het volgende jaar zal zijn. Ook de hoogte van het eigen risico en de (extra) vergoedingen uit het basispakket worden bekend gemaakt.

12 november 2019: Elke zorgverzekeraar moet op deze dag haar premies bekend hebben gemaakt voor het komende jaar.

31 december 2019: Dit is de uiterste datum waarop je jouw bestaande zorgverzekering kunt opzeggen.

31 januari 2020: De uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering. Let op! Daarvoor moet je de oude zorgverzekering wel hebben opgezegd voor 31 december 2019!

Vergelijk je basisverzekering en aanvullende verzekering bij ziektekosten-vergelijken.nl! De basisverzekering vergelijken doet u HIER. Een aanvullende verzekering vergelijken doet u HIER.

Bezoek ook: Vergelijkerzorg.nl

Plaats een reactie