Zorgtoeslag

Vrijwel alle mensen in Nederland (van 18 jaar of ouder) zijn verplicht verzekerd tegen ziektekosten. Hierdoor is het verplicht om zorgpremie te betalen voor de basisverzekering. Er is echter de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag, een financiële tegemoetkoming voor de kosten van de verplichte premie. Met deze toeslag kunt u een deel van de kosten van uw zorgverzekering betalen.

Het is afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen of u in aanmerking komt voor deze bijdrage. Deze twee factoren bepalen ook de hoogte van de zorgtoeslag. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de eventuele zorgtoeslag. Onder de 18 jaar geldt er geen zorgtoeslag, omdat de zorgverzekering dan nog gratis is.

Vergelijk je zorgverzekering

Voorwaarden zorgtoeslag

Om zorgtoeslag te krijgen moeten u en uw toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen (bron: belastingdienst):

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U hebt een Nederlandse zorgverzekering
  • Uw inkomen ligt onder de (gezamenlijke) inkomensgrens
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  • Uw gezamenlijke vermogen is niet te hoog

Voor de bepaling van de hoogte van de zorgtoeslag wordt het toetsingsinkomen als uitgangspunt genomen. De belastingdienst heeft een rekenhulp toetsingsinkomen als u toeslag voor een jaar aanvraagt. Goed om te weten dat in 2019 voor alleenstaanden de grens 29.562 euro is en voor toeslagpartners 37.885 euro. Het toetsingsinkomen is het verzamelinkomen van jou (en eventueel je partner).

Hoogte zorgtoeslag

De hoogte van de zorgtoeslag is aan een maximum gebonden. De precieze bedragen voor 2020 zijn nog niet vastgesteld. Wel is op Prinsjesdag vastgesteld dat de maximale zorgtoeslag voor 1 persoon maximaal €1256 is en voor een gezin €2399. Dit is fors hoger dan de zorgtoeslag in 2019.

De verwachting is dus dat de zorgtoeslag volgend jaar gaat stijgen om zo de stijging van de zorgkosten en de premies (gedeeltelijk) te kunnen ondervangen. De Rijksoverheid spreekt nu van een maximale stijging van 67 euro voor alleenstaanden en 95 euro voor meerpersoonshuishoudens. De exacte hoogte van de zorgtoeslag blijft uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zodra de exacte bedragen bekend zijn, worden deze hier vermeld.

Zorgtoeslag aanvragen

Er zijn veel voorwaarden die bepalen of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag, bijvoorbeeld leeftijd, nationaliteit, inkomen, vermogen, het land waar u verblijft of werkt, etc. Wilt u weten of u recht hebt op zorgtoeslag? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Indien nodig kun je zorgtoeslag met terugwerkende kracht aanvragen voor het vorige jaar. Let op dat je dit nog doet voor 1 september van het opvolgende jaar!

Plaats een reactie