Basisverzekering

Basisverzekering

De basisverzekering is de verplichte zorgverzekering dat recht geeft op dekking in het basispakket dat door de overheid is samengesteld en dat uit de minimale wettelijke vergoedingen voor diverse zorgvormen bestaat welke onderdeel zijn van de zorgverzekeringswet (Zvw).

De basisverzekering is ervoor bedoeld om de kosten te dekken voor zorg gericht op de genezing en behandeling van acute en chronische lichamelijke aandoeningen maar ook geestelijke zorg.

Langdurige en intensieve zorg (thuis of in zorginstelling) valt onder de Wet langdurige zorg (Wiz).

——————-

Op zoek naar een goedkope basisverzekering? Vergelijk je basisverzekering bij ziektekostenvergelijken.nl!