Gaat de restitutiepolis helemaal verdwijnen?

Had u vorig jaar een restitutiepolis bij VGZ ( of een label van VGZ) en FBTO? Dan bent u reeds op de hoogte gebracht van het teleurstellende nieuws dat uw zorgverzekeraar deze polis per 1 januari 2025 niet meer aanbiedt. Niet zo verwonderlijk. Het aanbod restitutiepolissen is al sinds 2019 dalende. Tevens werd het steeds duurder om een restitutiepolis af te sluiten. De meest logische vraag is of alle restitutiepolissen gaan verdwijnen… Wij hebben het antwoord…

Waarom veel restitutiepolissen verdwijnen

De overheid wil minder keuze aan zorgverzekeringen in de markt. Daardoor zou het voor de consument makkelijker zijn om te kiezen en te vergelijken. Daardoor moeten er in Nederland basisverzekeringen verdwijnen.

Veel zorgverzekeraars grijpen dit aan om de duurdere polissen – de restitutiepolis – te schrappen. Dat betekent dat voor zo’n 0,8 miljoen huishoudens de vrije zorgkeuze gaat verdwijnen. En juist voor de mensen die bewust voor deze polis kiezen vanwege langdurige behandelingen (psycholoog, GGZ) ondervinden daar extra nadeel van. Voor die mensen betekent dat een extra €100 tot €150 per maand extra bovenop de al stijgende zorgpremies (bron: radar).

Dat er steeds meer restitutiepolissen verdwijnen blijkt wel uit de trend van de afgelopen jaren. Het aantal restitutiepolissen is gedaald van 21 in 2019 naar 6 in 2025.

In 2021 maakten DSW en ONVZ bekend te stoppen met de restitutiepolis. In 2022 beëindigden OHRA, Nationale Nederlanden, Zorg en Zekerheid deze polis.

Nu stoppen VGZ en FBTO dus met hun restitutiepolis per 1 januari 2025. Let op dat daarmee ook de onderliggende verzekeraars binnen het concern de restitutiepolis niet meer aanbieden. Dat betekent dat IZA en Univé deze polis per 1 januari 2025 ook niet meer aanbieden.

De labels United Consumers, ZEKUR en IZZ stoppen op met de restitutiepolis in 2025.

VerzekeraarPolisStopt per
VGZVGZ Eigen Keuze31/12/2022
Univé Univé Eigen Keuze31/12/2022
IZAIZA Eigen Keuze31/12/2022
UMCUMC Eigen Keuze31/12/2022
FBTOFBTO Basis restitutie31/12/2022
United ConsumersUC Eigen Keuze 31/12/2022
ZEKURGewoon ZEKUR Vrij31/12/2022
IZZIZZ basis31/12/2022

Restitutiepolis wordt combinatiepolis

Veel verzekeraars hebben hun restitutiepolis omgezet in een combinatiepolis. Allemaal om dezelfde reden; de vrije keuze voor geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging afschaffen. Voor mensen die onder behandeling staan kan dit rampzalig uitpakken en tot 150 euro per maand extra kosten om bij dezelfde behandelaar te blijven.

En juist mensen die behoefte hebben aan dergelijke zorg willen of kunnen niet van behandelaar wisselen. Meestal ligt dat ook nog eens heel gevoelig.

We zien nu dus weer dat door overheidsbemoeienis opnieuw een bepaalde groep moet leiden / de lasten moet dragen.

Door afschaffing van de vrije keuze voor geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging zijn gemaakte zorgkosten bij niet gecontracteerde aanbieders niet automatisch meer volledig vergoed. Bij VGZ krijgt u nog maximaal 90% vergoed. Bij FBTO is dat nog maar maximaal 75%.

Blijft u dus bij dezelfde niet gecontracteerde zorgverlener dan kost dit u waarschijnlijk tot 150 euro per maand extra.

Indien je deze polis had krijg je nog wel volledige vergoeding als je bijvoorbeeld naar een niet gecontracteerd ziekenhuis gaat. Maar je keuze wordt beperkt als het gaat om wijkverplegers en psychologen.

Mag een verzekeraar de polis zomaar beëindigen? Ja, een zorgverzekeraar mag een product beëindigen vanwege een reden die voor hen van belang is. In dit geval is de aanleiding de wens van de overheid om om minder basisverzekeringen in de markt te hebben.

Gevolgen voor de zorg

Niet alleen heeft deze trend gevolgen voor de maandelijkse zorgkosten van mensen. Want door het verdwijnen van restitutiepolissen zal de vraag naar gecontracteerde behandelaren in GGZ en wijkverpleging toenemen. Wachtlijsten in GGZ lopen daardoor alleen maar verder op door het wegvallen van ongecontracteerde zorg.

Meestal hebben verzekeraars nog wel een ruime keuze wat betreft ziekenhuizen. Vaak maakt het dan niet uit welke polis u heeft omdat de verzekeraar meestal een contract heeft afgesloten. Wel krijgt u altijd 100% vergoeding voor spoedzorg, verloskunde of kaakchirurgie.

Zorgverzekeringen met restitutiepolis vergelijken?

Als u uw restitutiepolis wilt behouden dan zult u moeten overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Per 1 januari 2025 zijn er nog maar 6 restitutiepolissen beschikbaar. U heeft dus niet veel keus meer. Gebruik onze zorgvergelijker om alle restitutiepolissen met elkaar te vergelijken.

Wilt u toch overstappen naar een goedkoper alternatief? Gebruik ook dan onze zorgvergelijker om de best passende ziektekostenverzekering te kiezen!